Algemene ledenvergadering SP Haarlo

Datum: 17 december 2018

 1. OPENING 

2.MEDEDELINGEN

 1. VERSLAG
 • Notulen Ledenvergadering 27 oktober 2017
 1. VERSLAG PENNINGMEESTER
 1. VERSLAG KASCOMMISSIE
 • Laurens Teselink en Kim Veneklaas
 1. BESTUURSVERKIEZINGEN
 • Aftredend en niet herkiesbaar
  • Lars van den Dobbelsteen (voorzitter)
  • Tamara Boomkamp (algemeen bestuurslid)
 1. VRIJWILLIGERS
 1. INGEKOMEN STUKKEN
 1. RONDVRAAG

10 SLUITING

Wijzigingen voorbehouden