Algemene ledenvergadering

Datum: 22 november 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering SP Haarlo

Datum: 22-11-2019 Tijd: 20:00 uur Locatie: Kantine Sportpark De Berkel

AGENDA

1. OPENING

2. MEDEDELINGEN

3. VERSLAG
Notulen Ledenvergadering 17 december 2018

4. VERSLAG PENNINGMEESTER

5. VERSLAG KASCOMMISSIE

6. VOETBALTECHNISCHE ZAKEN
Jeugd
Senioren

7. ACTIVITEITENCOMMISSIE

8. BESTUURSVERKIEZINGEN
Aftredend en niet herkiesbaar Ruud Grooters

9. INGEKOMEN STUKKEN

10. RONDVRAAG

11. SLUITING

Wijzigingen voorbehouden