Ledenvergadering 2023

Hierbij roepen we jullie op voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 31 oktober om 21:00.

Belangrijk agendapunt welke aan bod komt betreft de statutenwijziging.
Hierbij de volgende toelichting:

SP Haarlo heeft statuten uit `1979 en deze moeten nodig worden aangepast aan de huidige tijd en regelgeving.
Diverse vergenigingen hebben hun statuten reeds aangepast en wij willen als bestuur dit nu ook gaan doen. Voor het wijzigen van de statuten
hebben we natuurlijk contact gehad met de KNVB en ook hebben we gekeken naar andere verenigingen, die reeds hun statuten hebben gewijzigd.

De statuten van Gelselaar (EGVV) bieden ons mogelijkheden om, naast voetbal, ook andere sporten bij SP Haarlo onder te brengen. Aan SP Haarlo is reeds
de loopgroep gekoppeld en ook het bestuur van de Tennisvereniging heeft reeds aangegeven om onderdeel van SP Haarlo te willen zijn. We kunnen daarmee
in een kleine gemeenschap als Haarlo beter de krachten bundelen.

Om de huidige statuten te mogen wijzigen moeten we een aantal zaken formeel regelen en we zullen deze even kort noemen:
– Toekstemming van de KNVB via bondsgedelegeerde (is inmiddels gebeurd);
– Houden van een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarbij 2/3 van alle leden moeten instemmen;
– Wanneer er onvoldoende leden zijn binnen 4 weken nieuwe ALV uitschrijven en dan is 2/3 van de aanwezige leden volgende om de statuten te mogen wijzigigen;
– Publiceren van de voorgestelde statutenwijzigingen in het cluborgaan (staat op de website);
– Na goedkeuring van de ALV naar notaris om nieuwestatuten in notariële te laten opnemen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Artikel 3: SP Haarlo wordt een omni-vereniging en heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de sport in al zijn verschijningsvormen en we kunnen,
indien gewenst, lid zijn van meerdere sportbonden.
– Artikel 24: “schriftelijk” wordt tevens verstaan e-mail of ieder ander geschikt communicatiemiddel, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

We hopen op uw aanwezigheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober.