Playcourt

Kansen voor Haarlo door Playcourt

Met een uniek playcourt en de oprichting van een lokale omni-vereniging wil Sportclub Haarlo voorzieningen creëren om jonge, oude, meer en minder vitale inwoners dicht bij huis te laten bewegen en sporten. Daarnaast brengt het playcourt inwoners op vernieuwde wijze met elkaar in contact. Met deze versterking van het lokale voorzieningenniveau wil de sportclub bijdragen aan een toekomstbestendig en leefbaarder Haarlo.

Haarlo heeft zo’n 700 inwoners en kampt net als andere kleine kernen met krimp en vergrijzing, waardoor het voorzieningsniveau in het dorp daalt. Voor de leefbaarheid van het dorp is het  essentieel dat er ook kwalitatieve voorzieningen in het dorp zelf aanwezig zijn. Eén van deze noodzakelijke voorzieningen zijn (kleinschalige) sport en beweegfaciliteiten voor georganiseerde- en ongeorganiseerde activiteiten. Om de leefbaarheid van het dorp een impuls te geven wil de Sportclub  met het project ‘Kansen voor Haarlo door Playcourt’ een compacte en multifunctionele sport- en beweegvoorziening realiseren, waar diverse doelgroepen gebruik van kunnen maken en mensen elkaar in de eigen omgeving op laagdrempelige wijze kunnen ontmoeten om (samen) te kunnen bewegen.

De oude onafhankelijke sportverenigingsvorm, specifiek gericht op één beweeg/sportactiviteit heeft onvoldoende bestaansrecht meer. Doordat steeds meer sportverenigingen fuseren met grotere verenigingen buiten Haarlo verdwijnen langzamerhand alle faciliteiten in Haarlo. De kracht van dit project is dat de Playcourt als middel en vliegwiel wordt ingezet om de afzonderlijke, kleine dorpsverenigingen samen te brengen tot één kleine, lokale omni-vereniging. Deze vernieuwde verenigingsvorm moet in de toekomst alle georganiseerde sport/beweegactiviteiten gaan organiseren in het dorp.

Playcourt kansen voor Haarlo

Tennisvereniging Haarlo stelt één van de twee banen beschikbaar om te transformeren tot multifunctioneel playcourt. Het Playcourt is geschikt voor beweegarrangementen van ouderen en mindervaliden. Ook kan de lokale basisschool er bijvoorbeeld de bestaande gymlessen op een nieuwe wijze vorm te geven.  Dit playcourt biedt beweegmogelijkheden voor kleine nieuwe vormen van voetbal, tennis, gymnastiek, gym/beweeglessen en beweegarrangementen vanuit zorginstelling de Berkelhof. De inrichting is passend voor de behoefte van uiteenlopende doelgroepen. Zo behoren zowel de jeugd als ook ouderen en mensen met een handicap tot de doelgroep om met deze beweegvoorziening te bereiken en ondersteunen. Met de aanleg van een 200 meter lang en drie meter breed pad is de toegankelijkheid naar dit nieuwe speel/beweegveld verzekerd. Met dit project beoogt de sportclub een omvangrijke bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige, vitale en leefbare gemeenschap.

Aanvrager: Sportclub Haarlo
Gemeente: Berkelland
Locatie: Sportpark De Berkel, Haarlo
Website: www: sphaarlo.nl
Totale kosten: € 103.000
EU bijdrage: € 25.000,-
Bijdrage gemeente: € 25.000,-

Bekijk hier de voortgang van het playcourt

© Sport Federatie Berkelland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland