Uitnodiging algemene ledenvergadering Sportclub Haarlo

Bij deze wil het bestuur van Sportclub Haarlo alle leden
uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. De
vergadering zal plaats vinden op 13 oktober 2021 om
20:00.

Wanneer je de vergadering bij wilt wonen stuur dan een
e-mailbericht naar secretaris@sphaarlo.nl.

Mocht je verhinderd zijn maar toch nog vragen hebben,
dan kan je telefonisch of per mail contact opnemen met
het bestuur.

Agendapunten en overige informatie zal op later
moment volgen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Sportclub Haarlo