Categoriearchief: Nieuws

27 november soepactie SP Haarlo

Op zaterdag 27 november houdt Sportclub Haarlo haar jaarlijkse soepactie. Net als
vorig jaar wordt er i.v.m. Corona gekozen voor een andere opzet. In plaats van
deur-aan-deur verkoop, is de soep af te halen bij de Drive Through op sportpark de
Berkel bij het voetbalveld. De erwten- en goulashsoep is wel vertrouwd, zoals al
vele jaren vers bereid door keurslager Boenders uit Eibergen.

Van 9.00-16.00 uur is de mogelijkheid om de verse soep af te halen. Er kan zowel
contant als met pin betaald worden, een liter soep kost €6. De soep kan ook lekker
in de diepvries, fijn voor de dagen dat je iets minder zin hebt in koken.

We vragen aan jullie als lid om bij vrienden, bekenden, buren, familie de soepactie
onder de aandacht te brengen, de bestelling op te nemen en deze voor 18 november
door te geven. Het doorgeven kan bij de “coördinator” van jouw team, maar kan
ook via een mail naar soepactie@sphaarlo.nl.

De opbrengsten van de soepactie hebben wij als vereniging hard nodig. Als ieder
lid zijn best doet en in groepsapps, bij verjaardagen, etc. de actie benoemt en een
aantal bakken verkoopt, hopen we een andere grasmaaier te kunnen aanschaffen, en
dit is zeker geen overbodige luxe.

Boenders kan op bestelling bij maken, dus houd je niet in!

Dick Makkink nieuwe voorzitter Sportclub Haarlo

Op woensdagavond 13 oktober is Dick Makkink tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot de nieuwe voorzitter van Sportclub Haarlo. In het verleden was Makkink al hoofdtrainer van de club en tevens was hij als afgevaardigde van Sportclub Haarlo nauw betrokken bij de totstandkoming van UNO’21.

Makkink kreeg de voorzittershamer overhandigd van interim voorzitter Martijn Harkink, die na ruim 5 jaar afscheid neemt als bestuurslid.

Wij willen Martijn bedanken voor de afgelopen 5 jaar en wensen Dick veel succes als voorzitter!

Uitnodiging algemene ledenvergadering Sportclub Haarlo

Bij deze wil het bestuur van Sportclub Haarlo alle leden
uitnodigen voor de algemene ledenvergadering. De
vergadering zal plaats vinden op 13 oktober 2021 om
20:00.

Wanneer je de vergadering bij wilt wonen stuur dan een
e-mailbericht naar secretaris@sphaarlo.nl.

Mocht je verhinderd zijn maar toch nog vragen hebben,
dan kan je telefonisch of per mail contact opnemen met
het bestuur.

Agendapunten en overige informatie zal op later
moment volgen.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Sportclub Haarlo

Sportclub Haarlo heeft hulp nodig

Het huidige bestuur moet met te weinig mensen te veel doen. Het behoeft geen uitleg dat dit voor niemand goed is, niet voor de bestuursleden, maar zeker ook niet voor de vereniging. Om te voorkomen dat de bestuursleden de knuppel in het hoenderhok gooien, of het positief gebracht, te zorgen dat de bestuursleden (weer) lol hebben in hun bestuurswerk, hebben we geprobeerd openstaande taken/functies kort te beschrijven. Dit overzicht is niet compleet, er zijn nog wel meer taken te bedenken. Dus mocht je wel iets willen doen, maar staat hier niets bij wat jou direct trekt, meld je dan ook alsjeblieft. Uiteraard kun je contact met 1 van de bestuursleden opnemen voor meer informatie.

Openstaande functies/taken

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Algemene bestuursleden (meerdere plekken)
 • Communicatie/Social Media (meerdere plekken)
 • Back-up voor wedstrijdsecretariaat
 • Back-up voor Consul
 • Schoonmaker(s)
 • Sponsorcommissie (meerdere plekken)
 • Sfeerbeheer kantine (meerdere plekken)
 • Onderhoudsploeg (meerdere plekken)
 • Procesbeschrijver

Voorzitter

Taken:

 • Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
 • Leiden  en voorbereiden van de vergaderingen van het verenigingsbestuur
 • Maakt deel uit van het verenigingsbestuur
 • Vergadert eens in de maand met het verenigingsbestuur
 • Bereidt en leidt Algemene Leden Vergadering (eens per jaar)
 • Heeft contact en overleg met de diverse commissies
 • Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten (o.a. gemeente, de bond, andere verenigingen)
 • Is aanwezig en aanspreekbaar, toont aandacht, brengt mensen bij elkaar, tracht conflicten op te lossen

Verantwoordelijkheden:

 • Legt eens per jaar verantwoording af aan de leden van de vereniging
 • Neem verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement, aangegane en te sluiten contracten

Tijdsinvestering: Op dit moment kost deze functie nog veel tijd. Dat komt mede door het tekort aan handen.

Penningmeester

Taken:

 • Vergadert eens per maand met het verenigingsbestuur, de penningmeester is lid van het dagelijks bestuur
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Doet de betalingen namens de vereniging
 • Maakt facturen op
 • Maant leveranciers aan
 • Onderhoudt eventueel contact met incassobureau
 • Bereidt bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)
 • Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting

Tijdsinvestering: De penningmeester wordt ondersteund door een externe club. Als er een normale bestuursbezetting is, wordt er 1x per maand vergaderd. Gemiddeld kost deze functie 3  uur per week.

Algemene bestuursleden

Op dit moment bestaat het bestuur uit 5 personen. We streven ernaar om dit uit te breiden naar 9. Als algemeen bestuurslid kun je verantwoordelijk zijn voor een aandachtsgebied waar jouw interesse naar uitgaat, maar het kan ook algemeen. De algemene bestuursleden sluiten aan bij de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Taken en verantwoordelijkheden             

 • Verantwoordelijk voor de aan haar of hem aangewezen taken en projecten        
 • Opstellen plannen voor taken en projecten
 • (laten) Uitvoeren van de taken en projecten
 • Rapporteren aan het algemeen bestuur over voortgang van de taken/projecten  
 • Besluiten nemen met het algemene bestuur 
 • Mede bepalen van de plannen die het algemeen bestuur de komende jaren wil realiseren
 • Stelt mede het jaarplan op
 • Vertegenwoordigt de vereniging op bijeenkomsten waar zij/hij na bestuursoverleg naartoe afgevaardigd wordt 
 • Aanwezig zijn bij algemene ledenvergadering van de vereniging

Tijdsinvestering: De tijdsinvestering is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is gemiddeld 2 tot maximaal 5 uur per week.

Communicatie / Sociale Media

Er is nog veel winst te behalen voor onze vereniging op het gebied van Social Media. Op dit moment bestaat deze commissie uit 1 persoon, dus nog plek genoeg.
Deze commissie is verantwoordelijk voor de uitingen van de vereniging naar buiten. Het bijhouden van de website, het plaatsen van nieuwsartikelen op de website, het posten van leuke nieuwtjes/foto’s/video’s op de diverse social media kanalen. Het aanleveren van content voor het Kontakt of krant. We zoeken hier mensen voor die handig zijn met de diverse sociale media kanalen, die het leuk vinden om te schrijven. Er zijn nog veel nieuwe dingen te bedenken en op te pakken.
Tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal leden, maar ook van de persoonlijke invulling van de functie.

Back-up wedstrijdsecretariaat

Er is een (tijdelijke) wedstrijdsecretaris gevonden. Er wordt nu nog wel een back-up gezocht. De tijdsinvestering zal meevallen, aangezien het om een back-up functie gaat. Wel is het belangrijk dat het iemand is die snel kan schakelen, sociaal en communicatief vaardig is en handig met computers. Als de wedstrijdsecretaris verhinderd is en er komt een afgelasting, dan schakelt de back-up met de scheidsrechter over de afgelasting en zorgt ervoor dat de teams op de hoogte zijn. Of in het geval van een ingelaste wedstrijd, regel je een scheidsrechter.

Back-up Consul

De hoofdtaken van een consul bestaan uit het beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden en het informeren van de thuisspelende- en bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen.  De afgelastingen worden in de voetbalapp gezet door de consul, daarmee is het gros van de leden (nog niet iedereen heeft de app) direct op de hoogte.
Tijdsinvestering is minimaal, aangezien het een back-up functie betreft.

Sponsorcommissie (meerdere plekken)

Momenteel bestaat de commissie uit 2 personen. De tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal personen die dit doen en natuurlijk van je eigen invulling van de functie.
In deze functie benader je ondernemers voor sponsoring, onderhoud je contact met bestaande sponsoren. Heb je contact met de penningmeester over de gemaakte afspraken van de sponsoren. Je houdt een overzicht bij voor de penningmeester met de gemaakte afspraken per sponsor.

Opzetten kledingfonds

Al enkele jaren praten we over een kledingfonds. Het samenwerkingsverband UNO heeft ook een dergelijk fonds. Het uitzoeken en opzetten van dit kledingfonds kan gedaan worden is een project. Dit project kan los gedaan worden door 1 of meerdere personen, maar kan ook als onderdeel van de sponsorcommissie worden gedaan. Na het implementeren van het kledingfonds, zal het kledingfonds onder de sponsorcommissie vallen, in samenspraak met de penningmeester.

Sfeerbeheer kantine (meerdere plekken)

Om te zorgen dat de kantine een leuke plek is om te komen, zoeken we meerdere mensen die (in samenspraak met de kantinebeheerder en schoonmaker(s)) de kantine sfeervol aankleden.
Tijdsinvestering: Afhankelijk van het aantal mensen en de initiatieven.

Onderhoudsploeg (meerdere plekken)

Ons complex ligt er altijd meer dan netjes bij. Dit komt met name door de trouwe onderhoudsploeg. Zij komen wekelijks op vrijdag bij elkaar om het groen te onderhouden en verschillende (opknap)klussen te doen. Vind je het leuk om hierbij aan te sluiten, dan ben je meer dan welkom.

Schoonmaker(s)

We zoeken voor de kleedkamers en de kantine een schoonmaker, of personen die het gezamenlijk willen oppakken. Voor deze functie geldt een financiële vergoeding. De functie is redelijk flexibel in te vullen, maar de voorkeur gaat uit naar de vrijdag en de maandag/dinsdag, zodat het tijdens speeldagen schoon is. De teams zijn zelf verantwoordelijk dat de kleedkamers en de kantine bezem schoon is, maar het “echte” schoonmaakwerk is daarmee niet gedekt.
Tijdsinvestering: 2 dagdelen per week (als het door 1 persoon wordt gedaan).

Procesbeschrijver

Zoals gezegd is er meer dan voldoende te doen om onze mooie vereniging draaiend te houden. Een aantal zaken kunnen we beter inrichten als we het proces beschrijven en daarmee inzichtelijk hebben wat er moet gebeuren, wat/wie daarvoor nodig is. Eén van de te beschrijven processen is afgelastingen en het gebruik van de voetbalapp. De consul beoordeelt het veld en bij een afgelasting, zal hij deze in de voetbalapp registreren. Als alle leden gebruik maken van deze app, zou dit al veel werk schelen. Ook zou een procesbeschrijving van een speeldag helpen met het inzichtelijk maken welke taken er allemaal zijn (van de veldindeling tot en met de sluiting van de kantine) en bij wie dat ondergebracht is.

Sponsor SP Haarlo met AH Voetbalpassie

Met Voetbalpassie spaar je bij €10 aan actieproducten €1 voor SP Haarlo. Daarnaast maak je óók nog kans op vette voetbalprijzen! (greep uit de prijzen: Leef een dag als een voetbalprof, win een meet&greet met Lieke Martens in Barcelona, een clinic met Oranje Leeuwinnen of kaarten voor Oranje)

Dus doe de boodschappen van 13 september t/m 3 oktober bij een Albert Heijn en spaar voor onze mooie voetbalclub. ??

Hoe je simpel kunt deelnemen ⤵️

https://www.ah.nl/acties/voetbalpassie

Steun jouw amateurclub met boodschappen bij Albert Heijn

Nationale voetbaldag & afsluiting samenwerking jeugd Haarlo/Noordijk

SP Haarlo en VV Noordijk hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan de nationale voetbaldag georganiseerd door de KNVB in samenwerking met het Oranjefonds. Een groot aantal kinderen uit zowel Haarlo als Noordijk hadden zich opgegeven voor deze dag.

Over de gehele middag hadden we diverse activiteiten uitgezet zoals bubbelbal, boardingvoetbal en een waterspel. De keepers kregen een training van Inge Tijink, keepster van FC Twente dames. Tussendoor was er tijd voor ranja en een ijsje.

Aan het einde van de dag hebben we weer gestreden om het G.P.P.B (Gerrit Prinsen penalty bokaal) Uiteindelijk waren er 5 finalisten. Lauren Wantia, Kay Wentink, Youri Scholten Dies Rijkenbarg en Wout Lerink.
Spannend was het, maar Kay Wentink was uiteindelijk net iets doeltreffender dan de rest, en daarom mocht Kay de wisselbeker mee naar huis nemen.

Na een hapje en een drankje werd de dag en daarmee de 20-jarige samenwerking tussen Haarlo en Noordijk afgesloten. Bij deze nogmaals iedereen bedankt voor de mooie jaren! Volgend seizoen wensen we iedereen veel plezier bij de nieuwe fusieclub UNO`21.

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag!

Met vriendelijke groet,
Het Jeugdbestuur

De kogel is door de kerk! – Bericht van de Stuurgroep – UNO’21

Alle 5 verenigingen hebben ingestemd met de plannen die de afgelopen periode zijn ontwikkeld. UNO’21, de unieke samenwerking tussen de jeugdafdelingen van v.v. Noordijk, Sp. Haarlo, EGVV, GSV’63 en v.v. Reünie, gaat er dus echt komen.

Een groot compliment aan allen is op zijn plaats, in het bijzonder de leden van de diverse werkgroepen die hieraan hebben meegewerkt.

Dit betekent niet dat al het werk al gedaan is, integendeel. De komende maanden moet worden gezorgd dat alle jeugdteams in september goed voorbereid aan de competitie kunnen beginnen.

Informatieavonden voor de ouders/verzorgers van onze jeugdleden

Wat betekent het bereikte akkoord voor onze jeugdleden?
Het gaat te ver om daarover in deze nieuwsbrief uit te weiden. We hebben daarom op 3 mei aanstaande een informatieavond gepland om iedereen hierover te informeren. Daarbij is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

Helaas is het vanwege de Coronamaatregelen nog niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te houden. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging om de informatiebijeenkomst digitaal te kunnen bijwonen.

Om het geheel overzichtelijk te houden, wordt tegelijkertijd per vereniging een bijeenkomst gehouden. Hierin informeert Iedere vereniging haar eigen jeugdleden. De ‘eigen’ werkgroepleden zullen hierbij ook aanwezig zijn.

De leden van v.v. Noordijk sluiten bij de informatiebijeenkomst van Sportclub Haarlo aan.

Contact

Als er vragen en / of opmerkingen zijn, kunnen jullie deze via info@uno21.nl onder onze aandacht brengen.

Ook aanmeldingen om als vrijwilliger aan de slag te gaan zijn nu al van harte welkom!

© Nieuwsbrief UNO’21

Shirts Eppink Bouw krijgen een tweede leven

De shirts van Eppink Bouw gaan de grens over. De bestemming zal Gambia zijn, waar ze blij zijn met onze “afgedankte” shirts. Hierdoor loopt er straks ook een elftal in Gambia rond met Eppink Bouw op de borst. Een mooie bestemming voor deze oude shirts!

60+ voetbal Berkelland, wie uit Haarlo doet er mee?!

Sport Federatie Berkelland (SFB) en zes Berkellandse voetbalclubs slaan de handen ineen om het aanbod ‘60+ voetbal Berkelland’ te realiseren. De eerste positieve en productieve overleggen zijn inmiddels achter de rug. Het streven is om, in afwachting van de mogelijkheden en ontwikkelingen, dit voorjaar (april/mei) te starten bij VV Reünie.

Vanuit het project ‘Clubkadercoach’, dat door de SFB uitgevoerd wordt bij een aantal clubs in Berkelland om ze toekomstbestendig te maken, kwam bij VV Reünie, EGVV en VV Rietmolen als wens naar voren om voetbal voor 60+ toe te voegen aan het aanbod van de club. De SFB heeft deze clubs bijeen gebracht in een gezamenlijk overleg om dit breder op te pakken. Al snel sloten ook VV DEO, GSV’63 en VV Ruurlo als geïnteresseerde clubs aan.

Met deze zes clubs is eind 2019 een eerste start gemaakt met overleggen. Streven is om, indien mogelijk, dit voorjaar te gaan starten in april/mei. Alle zes locaties zullen één voor één langs worden gegaan in een soort wekelijkse carrousel. De eerste start zal dus zijn in Borculo bij VV Reünie waar alle geïnteresseerden samenkomen om lekker te voetballen, maar zeker ook om na te zitten en elkaar beter te leren kennen. Dames en heren, ook met een iets jongere leeftijd dan 60 jaar, zijn van harte welkom. De leeftijd 60+ is namelijk een richtlijn en geen eis. Zie het als een vervolg op het 35+ en 45+ voetbal, wat bij veel clubs al een succes is.


Lijkt het je leuk om mee te doen of gewoon eens een keer te kijken als het zover is? Elke club heeft haar eigen contactpersoon die je er alles over kan vertellen. Ook kan uiteraard met de SFB contact opgenomen worden mocht je niet direct betrokken zijn bij een club.

Voel je vrij, kom er bij!


Voor aanmelding of meer info, neem contact op met de SFB via 0545-476727,
info@sportfederatieberkelland.nl of kijk op www.sportfederatieberkelland.nl

Contactpersoon vanuit Haarlo is Gerard Eppink (06-13904160)